مفسر

 

توی روزهای آخر جام جهانی یه نعمت تازه کشف کردم که براش خدا رو شکر کردم


خدایا شکرت که من برزیلی نیستم

کشورم با وجود اون همه فقر کلی خرج کنه و بعد یکی باید ما رو به فضاحت بکشونه


خدایا ما به همین ملیت راضی ایم