مفسردر حدیث است که هشت چیز شما دست خداست :

موت و حیات, مرض و صحت, فقر و غنا, خواب و بیداری,

چه چیزی می ماند که دست خودمان باشد ؟


                          مرحوم حاج اسماعیل دولابی (رضوان الله تعالی علیه